slon 3 Таблица за разтеж

GrChrt_Boys_24L&W_9210-notag                                GrChrt_Girls_24L&W_9210-notag

За да изтеглите всяка от таблиците, кликнете върху таблица за разтеж за момче или таблица за растеж за момиче.

Източник: Център за контрол и превенция на болестите (CDC) & Световна здравна организация (WHO)